Veterans B&T

maart 2023

Juni 2023

September 2023

Inleverdata kopij en foto’s
Editie december : 14 november

Maart 2022

Juni 2022

 

September 2022

December 2022

 Maart 2021.  Juni 2021  September 2021  December 2021.
       December 2020.

 

Om het werk van de redactie te verlichten verzoeken wij uw kopij DIGITAAL aan te leveren als zogenaamde “platte tekst”. Dat wil zeggen: zonder opmaak stijlen, verschillende letterty- pes of kolom gebruik (1 pagina A4 is ongeveer 700 woorden). Voor foto’s: de kwaliteit van het materiaal moet voldoende scherp zijn, derhalve zullen fotokopieën van afbeeldingen niet direct worden geplaatst. Het eventueel inscannen van beelden graag in overleg met de redactie. Mochten er hier- over vragen zijn dan kunt u zich wenden tot de redactie.

mail naar de redactie