Over ons

Inleiding

Op 4 april 2009 is opgericht de Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (de vereniging). De vereniging is een voorzetting van de Vereniging Logistiek Reünie Contact, die onderdak bood aan veteranen gediend hebbend bij het regiment Aan –en Afvoertroepen in het voormalig Nederlands-Indië. De vereniging ondersteunt de commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen bij het creëren en nastreven van saamhorigheid en het verlenen van bijzondere personeelszorg .

Activiteiten

De activiteiten van de vereniging zijn gericht op het verstevigen van de band (kameraadschap en saamhorigheid) tussen veteranen en toekomstig veteranen, het handhaven van de tradities van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en het (laten) verlenen van nazorg aan veteranen en toekomstig veteranen. De huidige activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren van een reünie ( inclusief ledenvergadering) en het organiseren en bijwonen van (doden)herdenkingen. Daarnaast geeft de vereniging 4 keer per jaar een periodiek (Veteranencontact) uit, dat met name bestaat uit ingezonden artikelen betreffende uitzendingen en missies.

Doelgroep(en)

De vereniging staat open voor hen die dienen of gediend hebben onder oorlogsomstandigheden of in of bij (vredes)missies en daarbij registratief zijn ingedeeld of waren bij het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen, ongeacht hun rang of stand. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Veteranenwet zijn niet alleen post-actieve veteranen, maar ook actief dienende militairen die aan bovenstaande criteria voldoen veteraan. De doelgroep bestaat dus zowel uit post-actieve als actief dienende militairen van de genoemde regimenten. Naast de veteranen van Nederlands Indië, Nieuw Guinea en Korea bestaat de doelgroep uit militairen die voornamelijk gediend hebben in:

 • Libanon
 • Voormalig Joegoslavië
 • Azië
 • Afrika
 • Irak
 • Afghanistan

Sterke punten van de vereniging

De vereniging heeft kenmerken die voor leden en toekomstige leden interessant kunnen zijn:

 • De vereniging is de formele, enige door CLAS erkende en financieel gesteunde veteranenvereniging van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en haar stamregimenten;
 • De vereniging is formeel vertegenwoordigd in het Veteranenplatform (belangenbehartiging) en heeft als zodanig ook invloed op beleidsontwikkeling;
 • Als de veteraan zich bij de vereniging aansluit, vindt hij daarmee makkelijk zijn “maten” terug en kan met hen gezamenlijke activiteiten ontplooien;
 • De vereniging staat open voor veteranen van alle vredesmissies en rotaties en beperkt zich dus niet tot een enkele missie of rotatie, zoals de vele reüniecommissies van de oudere missies dat wel deden .
 • De vereniging heeft toegang tot deels gesubsidieerde reüniefaciliteiten;
 • De vereniging doet aan ‘verlengde personeelszorg’ (incl. nuldelijnsondersteuning);
 • De vereniging kent een veelzijdigheid aan communicatiemiddelen: een periodiek blad, een website, gebruik van Facebook;
 • Het bestuur en de leden van de vereniging hebben directe toegang tot de regimentscommandant, regimentsadjudant en de regimentsoudste;
 • Continuïteit