Raad van Advies


Regimentscommandant
Luitenant-Kolonel
Henk Plenk


Regimentsadjudant
Adjudant
Hans Berkers


Adviseur
Brigadegeneraal bd
Toine Beukering


Adviseur
Kolonel bd
Loek Habraken


Adviseur
Kolonel bd
Bert Kuijpers