INSCHRIJVEN SUNSETMARCH 2021

Zoals jullie allemaal weten is 30 september de verjaardag van onze mooie VVRB&T, Traditie getrouw lopen we op deze dag de Sunsetmarch. We lopen deze mars uit eerbied voor de gevallenen bij de rivieroversteek tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar tevens voor allen die voor Nederland gesneuveld zijn tijdens een inzet. We hopen velen van jullie te begroeten op deze dag.