ALGEMENE LEDENVERGADERING VVRB&T

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVRB&T zal worden gehouden in de Multifunctionele ruimte "De Palmpit" van de Historische collectie Regiment B&T. 

Adres: Zeisterspoor 8, 3769 AP Soesterberg.

Na inschrijving worden de relevante vergaderstukken uiterlijk 10 november 2021, per email, aan u toegezonden.